Nëse je me Koronavirus dhe del në rrugë mund të dënohesh deri në 21 vite burg

1447
0

Shtetasit italianë të konfirmuar si mbartës të koronavirusit të ri mund të përballen me akuza për vr asje nëse ata lëvizin lirshëm nëpër rrugë, pavarësisht se ndaj tyre është dhënë urd hër për të qëndruar në ka rantinë. Pacientët e dys huar se janë mbartës të COVID-19 janë urd hëruar që të qëndrojnë brenda në zona të izo luara, në të kun dërt janë gjo bitur me një gj obë rreth 206 euro.

Por tashmë me masat e reja të ndërmarra ato do të për ballen me ak uza shumë më të r ënda nëse in fektojnë dikë gjatë shëtitjeve të tyre në rrugë. Mediat italiane bëjnë me dije se këto persona do të aku zohen për vr asje me dashje dhe mund të qëndrojnë në bu rg deri në 21 vite.

“Nëse jam i inf ektuar, e di që jam dhe kërkoj të kem ende kontakte me njerëz të tjerë pavarësisht nga mundësia e transmetimit të inf eksionit, atëherë hyn në fuqi dhe ak uza”, u shpreh Franco Coppi për Corriere della Sera.

Sakaq, në një konferencë shtypi disa ditë më parë kryeministri Italian Giuseppe Conte u e shpalli të gjithë territorin e vendit “zonë të ku qe” duke mos lejuar në këtë mënyrë asnjë lëvizje në rrugët e qyteteve. Kujtojmë që deri më tani numri i të in fektuarve në Itali ka shkuar në 12 mijë, midis tyre 1045 persona janë shëruar, ndërsa rreth 827 persona kanë hu mbur je tën si pasojë e epi demisë vde kjeprurëse.