Green pass i detyrueshëm, virologu: “Ne duhet tua bëjmë jetën të vështirë atyre qe nuk vak sinohen”

319
0

Këto jane fjalet e mjekut kryesor Stefano Menzo i laboratorit të Ospedali Riuniti të Ankonës: “Një leje e gjelbër për të gjitha aktivitetet e përditshme, në mënyrë që të inkurajohet vaks inimi sa më shumë që të jetë e mundur”

“Ne duhet të ofrojmë stimuj të konsiderueshëm për njerëzit që zgjedhin të vak sinohen dhe gjithashtu të mendojnë për gjobat për ata që nuk pranojne: përndryshe rreziku është te mos kemi rezultat”. Kështu, sipas tij propozimi i Macron për kalimin e gjelbër është “i arsyeshëm”.

“Duke e bërë jetën të vështirë nga pikëpamja burokratike për ata që nuk janë va ksinuar – shton Menzo -: një Green pass e shtrirë në të gjitha aktivitetet e përditshme të njerëzve, në mënyrë që të inkurajohet vaksi nimi sa më shumë që të jetë e mundur, pasi që ne nuk duam për të detyruar këdo ”. “Çdo iniciativë që konfigurohet si një nxitje për tu vak sinuar është mirë – përfundoi virologu -, duke kapërcyer problemin e privatësisë: është si të fshihesh pas gishtit”.